Proč je důležité používat testované roušky či masky?

Proč je důležité používat testované roušky či masky?

Na úvod chceme podotknout, že obecně podporujeme nošení roušek jako prostředku, který může přispět ke zpomalení šíření pandemie. Řada vědeckých studií prokazuje, že používání masek výrazně snižuje riziko přenosu respiračních onemocnění. Tyto poznatky zčásti pocházejí i z dřívějších epidemií [1,2]. Důležité přitom je požadovat dodržování minimálních standardů, kterým by měly roušky vyhovovat s ohledem na filtrační účinnost, střih, dýchací odpor a zdravotní nezávadnost. Ne všechny podomácku vyrobené masky ze starého trička nebo šály totiž plní požadovanou funkci. Na trhu je bohužel k dostání řada netestovaných antivirálních masek, bavlněných roušek, nanoroušek, masek s nanostříbrem, filtračních vložek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek, jejichž výrobci a prodejci uvádějí konkrétní technické parametry, přestože jejich produkty nebyly testovány v nezávislých laboratořích.

Z tohoto důvodu v zásadě vítáme, že mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2.2021 definuje požadavky pro roušky a respirátory, které nyní musí odpovídat některé ze všeobecně uznávaných norem a vykazovat minimální filtrační účinnost.

Důležité je volit roušky, které jsou testovány nezávislými zkušebnami.

Běžně dostupné respirátory jsou však podle našeho názoru pro velkou část lidí nevhodné a mohou mít dokonce negativní dopady na zdraví uživatelů. Přestože respirátory mají zpravidla velmi vysokou teoretickou filtrační účinnost, jejich skutečné přínosy se v praxi nijak neliší oproti jiným kvalitním maskám, mezi něž se řadí i roušky HighSafe+. Tuto skutečnost dokládají například studie provedené v nemocnicích [1, 3]. Převážná část standardních respirátorů uživatelům správně nesedí a netěsnosti, které při jejich použití vznikají, jejich přínosy zcela eliminují.

Roušky HighSafe+ odpovídají normě TNI CWA 17553:2020 a jsou testovány podle technických kritérií definovaných v této normě v akreditovaných evropských laboratořích. Díky vynikající filtrační účinnosti > 95 % a výborné prodýchatelnosti > 60 Pa/cm2 jsou komfortní a bezpečné při každodenním používání.

Zdroje:

[1] Dreller, S.; Jatzwauk, L.; Nassauer, A.; Paszkiewicz, P.; Tobys, H.-U.; Rüden, H.: Zur Frage des geeigneten Atemschutzes vor luftübertragenen Infektionserregern (Artikel aus Gefahrstoffe-Reinhaltung der Luft, 66(2006). Nr.1/2; 14-24. https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/grl/pdf/2006_003.pdf 

[2] van der Sande, M., Teunis, P., & Sabel, R. (2008). Professional and home-made face masks reduce exposure to respiratory infections among the general population. PloS one, 3(7), e2618. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440799/

[3] Long Y, Hu T, Liu L, Chen R, Guo Q, Yang L, Cheng Y, Huang J, Du L. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: A systematic review and meta-analysis. J Evid Based Med. 2020 May;13(2):93-101. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32167245/